Werkvelden


Spaans Watermanagement B.V. werkt met name voor bedrijven, gemeenten en waterschappen.
Ons werkveld bestrijkt het stedelijk en landelijk gebied, het watersysteem en de waterketen.
Voorbeelden van onze activiteiten zijn:

        • Projectmanagement
        • Geohydrologisch onderzoek
        • Grondwateroverlast
        • Bemalingsadvies
        • Geotechnisch advies

        • Afkoppelen van hemelwater
        • Begraafplaatsen