Bemalingsadvies

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van bemalingen en waterbeheersing. Afhankelijk van de bouwputbemaling en de wens van de opdrachtgever wordt een op maat gesneden bemalingsadvies opgesteld. Het verlagen van de grondwaterstand is niet altijd zonder risico’s. Naast de berekening van het onttrekkingsdebiet bekijken we de invloed van de bemaling op de omgeving en de kans dat zettingen optreden. Het gehele bemalingstraject van grondonderzoek, bemalingsontwerp, vergunningsaanvraag, uitvoeringsbegeleiding en monitoring kan door ons worden verzorgd.
Bewaren