Geotechnisch advies


Onze geotechnische adviseurs hebben uitgebreide ervaring met het bouwen op de slappe Nederlandse ondergrond.

  • Gemalen Bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden moet vaak de capaciteit van gemalen en afvalwaterbehandeling worden vergroot. Voor waterschappen verzorgt Spaans Watermanagement bij de aanleg van riool- of boostergemalen de volledige engineering voor in te richten bouwputten.  Wij adviseren over de damwandconstructie, het gevaar voor opbarsten van de bouwput, de funderingsconstructie en de benodigde bemaling.

  • Nieuwe woninglocaties Waar gebouwd gaat worden is vaak eerst ophogen noodzakelijk om voldoende drooglegging te realiseren. Ophogingen kunnen – afhankelijk van de lokale bodemgesteldheid – zettingen veroorzaken. Om de grond bouwrijp te maken voeren wij voor gemeenten en ingenieursbureaus zettings- en stabiliteitsberekeningen uit.

  • Wegconstructies Spaans Watermanagement wordt in toenemende mate gevraagd voor de engineering van belastingneutrale wegconstructies bij de overkluizing van gas- en waterleidingen. Met lichtgewichtmaterialen zoals EPS ontwerpen we zettingsvrije constructies.

Wij maken gebruik van de geotechnische programmatuur ontwikkeld door Deltares. Het betreft de meest recente versies van onder andere: D-Sheet Piling, D-Geo Stability, D-Settlement en D-Foundations.