Bouwrijpmaken terrein Bombraak te Oostzaan

Project: Bouwrijpmaken industrieterrein
Locatie:
Terrein Bombraak te Oostzaan
Opdrachtgever:
Gemeente OostzaanDe Gemeente Oostzaan heeft het terrein Bombraak langs de Verlengde Stellingweg in Oostzaan bouwrijp gemaakt voor het realiseren van een bedrijventerrein. Het terrein bevindt zich te midden van industrie, hoogspanningsleidingen en snelwegen. Het gebied wordt gekenmerkt door een zeer slappe samendrukbare ondergrond, bestaande uit veen en klei. Spaans Watermanagement heeft de geotechnische voorbereiding en de begeleiding tijdens de uitvoering van het project verzorgd.

Tijdens het bouwrijpmaken is het terrein Bombraak geschikt gemaakt voor de eigenlijke bouwactiviteit. Voor voldoende drooglegging in de gebruiksfase, is het terrein integraal te worden opgehoogd. Spaans Watermanagement heeft de te verwachten zettingen vooraf berekend en een besteksklaar uitvoeringsplan opgesteld. Om het zettingsproces te versnellen is geadviseerd verticale drainage te installeren en een extra tijdelijke overhoogte (voorbelasting) aan te brengen.  Dit in verband met de restzettingseis (de maximaal toelaatbare zetting na oplevering).

Aan de hand van een vooraf opgesteld monitoringsplan zijn de zettingen gemeten met zakbaken. Het gemeten zettingsverloop als gevolg van de aangebrachte ophogingen en het plaatsen van de verticale drainage is gefit met het theoretische zettingsverloop. Op grond van de zettingsmetingen en een juiste interpretatie is de bandbreedte van de (rest)zettingsprognose gaande het werk verkleind. Op basis van het gefitte zettingsmodel heeft Spaans Watermanagement tijdens de uitvoering het ophoogschema bijgestuurd. Aan de het einde van de bouwrijpfase is met een definitieve fit aangetoond dat wordt voldaan aan de restzettingseis.

Door Spaans Watermanagement zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • Aansturen van grondonderzoek en laboratoriumonderzoek;
  • Specificeren van de laboratoriumproeven en het aanwijzen van de te beproeven monsters in het geotechnisch laboratorium van Deltares;
  • Interpretatie van het grond- en laboratoriumonderzoek en het uitvoeren van zettingsberekeningen voor de ophoging;
  • Uitvoeren van stabiliteitsberekeningen voor poldersloot;
  • Opstellen van besteksklaar uitvoeringsplan;
  • Opstellen van een monitoringsplan voor het verloop van de zettingen;
  • Fitten van de zettingsmetingen tijdens de uitvoering met het theoretische zettingsverloop en het bijsturen van het ophoogschema;
  • Definitieve dit aan het einde van de bouwrijpfase en toetsing van de restzettingseis.