Projecten
Hemelwaterafvoer
Schoorldam


Duurzaam ontwerp hemelwaterafvoer Rijksweg N9 met infil-tratiesleuven. Regen-
water wordt geborgen en geïnfiltreerd.Bouwrijpmaken
Oostzaan


Geotechnisch advies bouwrijpmaken Bombraak te Oostzaan en begeleiding tijdens het ophoogproces met zakbaakfitten.Bouwrijpmaken
Dogger


Geotechnisch advies bouwrijpmaken Dogger te Den Helder, inclusief monitoringsplan door heterogene kleiige bodem-opbouw.Fietspad
Zijpe


Geotechnisch advies fietspad te Zijpe, waarbij zettingen, stabiliteit en overkluizing van een gasleiding zijn beschouwd.Damwandberekening De Nieuwe Ooster

Laboratoriumonderzoek en damwandberekening aanleg keldergraven op de begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amsterdam.Beschoeiing
Beemster

Beschoeiingsberekening langs de Middenweg in de Beemster.
Constructie van glasvezelbetonplaten en kunststof palen.Pompproef
Hilversum

Pompproef in Hilversum, waar-bij de stijghoogte
in meerdere water-voerende pakketten is gemeten tot 100 meter diepte.Bemalingsadvies
Langedijk


Bemalingsadvies vervanging van de riolering in de Kerklaan te Langedijk, inclusief begeleiding tijdens de uitvoering.Begraafplaats
De Nieuwe Ooster


Geohydrologisch advies voor de ontwatering van 600 nieuwe grafkelders op de begraafplaats De Nieuwe Ooster te Amsterdam.


Begraafplaats
Zorgvlied


Geohydrologisch advies en pilotstudie voor de aanpak van grondwater-overlast op de begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam.


Geotechnisch advies
station Zaltbommel


Geotechnisch onderzoek en advies van de instabiliteit van perron Zaltbommel, waarbij 4 al-

ternatieven zijn be-

schouwd.RWZI
leiding Heiloo


Geotechnisch advies aanleg nieuwe afvoerleiding van de rioolwaterzuivering te Heiloo, inclusief uitstroomconstructie.