Duurzaam ontwerp hemelwaterafvoer rijksweg N9 Schoorldam/Zijpe

Project: Duurzaam ontwerp hemelwaterafvoer rijksweg
Locatie:
Rijksweg N9 te Schoorldam en Zijpe (Noord-Holland)
Opdrachtgever:
M.N.O. VervatSpaans Watermanagement heeft in opdracht van M.N.O. Vervat een integraal ontwerp opgesteld met betrekking tot de hemelwaterafvoer van de rijksweg N9 te Schoorldam en Zijpe (Noord-Holland). Naast de geotechnische en geohydrologische randvoorwaarden zijn hierbij ook de ecologische randvoorwaarden in kaart gebracht. Teneinde de vegetatie (bomen, struikgewas) ook in droge perioden van voldoende water te voorzien is gekozen voor een duurzaam ontwerp met infiltratiesleuven. Gekozen is voor een voorziening welke in meer dan 99 % van de gevallen al het regenwater vasthoud middels berging en infiltratie.

De infiltratievoorziening bestaat uit een grindkoffer aan de onderzijde van de berm van de rijksweg N9. Dergelijk grindkoffers zijn gevuld met granulair materiaal voor de benodigde berging. De infiltratievoorziening is gedimensioneerd en getoetst. Hierbij is de voorziening geschikt om een regenbui met een herhalingstijd van twee jaar te bergen. Ten behoeve van de afvoer van de maatgevende regenbui met een herhalingstijd van 10 jaar is het systeem voorzien van een noodoverstort. Ter plaatse van Schoorldam wordt verder een gedeelte van de N9 verdiept aangelegd. Door Spaans Watermanagement zijn de ontwateringsmiddelen voor de verdiepte ligging gedimensioneerd. Op basis van een regenbui met een herhalingstijd van 250 jaar zijn in MicroFEM de drainagedebieten berekend.

Daarnaast wordt ten gevolge van omlegging van de N9 wordt de geohydrologische situatie gewijzigd ter plaatse van woningen aan de Damweg te Schoorldam. Teneinde een goede analyse te kunnen overleggen van de veranderingen in de geohydrologie is de initiële en toekomstige situatie in kaart gebracht. Aan de hand van de berekeningsresultaten in MicroFEM zijn de aanvullende maatregelen gedimensioneerd.

Door Spaans Watermanagement zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
  • In kaart brengen van de geotechnische, geohydrologische en ecologische randvoorwaarden, inclusief locatiebezoek;
  • Interpretatie van het grondonderzoek en het dimensioneren van infiltratievoorzieningen, inclusief noodoverstort;
  • Dimensioneren van ontwateringsmiddelen voor de verdiepte ligging van de N9 te Schoorldam in MicroFEM voor de maatgevende regenbui;
  • In kaart brengen van initiële en toekomstige geohydrologische situatie ter plaatse van de woningen aan de Damweg te Schoorldam en dimensioneren van aanvullende maatregelen in MicroFEM.