Afkoppelen van hemelwater

Regenwater dat op de daken en straten valt wordt op de meeste plaatsen in Nederland afgevoerd naar het riool. Het regent in Nederland steeds vaker en harder. In toenemende mate is er sprake van water op straat en treedt de riooloverstort in werking. Als het regenwater direct, al dan niet via een hemelwaterriool, op oppervlaktewater afstroomt, ontstaan grote pieken in de hoeveelheid water die moet worden afgevoerd.

Door het regenwater te infiltreren in de bodem kan het worden afgekoppeld van de riolering. Bijkomend voordeel hiervan is dat zo veel mogelijk water in het gebied kan worden vastgehouden. Wij weten wat de bodem kan en wat het grondwater op kan nemen.