Projectmanagement


Spaans Watermanagement B.V. kan het projectmanagement voeren van (integrale) waterprojecten waarin overzicht vereist is ten aanzien van het waterbeheer, waterkwaliteit en de waterkwantiteit.

Wij kunnen gemeenten behulpzaam zijn bij het opstellen van de watertoets. Voor gemeentelijke structuurplannen en bestemmingsplannen is het wettelijk verplicht een zogenaamde watertoets uit te voeren. Hierbij staan de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding centraal. Naast veiligheid en wateroverlast zullen daarbij ook de gevolgen voor de waterkwaliteit en verdroging bezien moeten worden.