Grondwateroverlast


Door klimaatverandering is de neerslagintensiteit toegenomen: het regent steeds vaker en harder. Veel woongebieden en begraafplaatsen hebben te kampen met grondwateroverlast. Spaans Watermanagement monitort de grondwaterstand en neerslag met dataloggers, die inzicht verschaffen in de ontwateringstoestand. We geven grondig advies over het multidisciplinair voortraject dat komt kijken bij achteraf aanbrengen van drainagesystemen op begraafplaatsen en in woongebieden.