Begraafplaatsen


De bodemgesteldheid in relatie tot de waterhuishouding op een begraafplaats is in Nederland van nature vaak niet optimaal. Bij voorkeur bestaat de bodem uit tamelijk grofzandig materiaal en ligt de grondwaterstand op enkele meters onder het maaiveld. Aan beiden voorwaarden wordt in Nederland vaak niet voldaan, zodat het terrein moet worden opgehoogd of de grondwaterstand kunstmatig moet worden verlaagd om begraven mogelijk te maken.

Spaans Watermanagement B.V. heeft ervaring met het adviseren van beheerders van begraafplaatsen met betrekking tot grondwater en geohydrologie. Wij leveren ondersteuning bij de uitbreiding of aanleg van een begraafplaats, maar ook het oplossen van grondwateroverlast bij bestaande begraafplaatsen.

Begraafplaats met grondwateroverlast


Grondwatermodel begraafplaats Zorgvlied te Amsterdam